2012 08 26

Högskattespiralen

Vi börjar från början. Ett socialdemokratiskt eller socialliberalt parti i valfritt land ser en massa orättvisor, och de tror att många av problemen kan lösas med omfördelning av kapital. När de väl får makten höjer de skatten och beskattar höginkomsttagare ännu hårdare, samt högre skatt för företag och industrier. Nu väller det in pengar till …   ►