2012 09 26

Mörkrets Europa

Stora folkmassor i Grekland och i Spanien demonstrerar mot nedskärningar och åtstramningar. I finanskrisens spår har EU snarare blivit en kokande kittel av missämja än ett fredsprojekt. Spanien har t o m problem med att hålla ihop nationen, då många invånare i Katalonien hellre skulle vilja se en egen separat stat. Tänk att så många länder blivit …   →