2012 09 27

Inflationsgåtan

I samband med den segdragna krisen inom EU har begreppet inflation börjat att diskuterats allt mer. Om man ber någon kortfattat förklara inflation, så handlar det ofta om att priserna stiger och att valutan blir mindre värd. Och huvudorsaken till detta är att mängden pengar ökar i samhället. Centralbanken producerar mer valuta, och värdet blir urvattnat. …   ►