2012 10 08

2000-talets repression

2001 var det år då västvärlden skulle förändras fundamentalt. Den symboliska attacken på västvärldens finansiella nexus, World Trade Center i New York, fick de amerikanska politikerna att agera fullkomligt huvudlöst. Snart hade de röstat igenom USA Patriot ACT, en samling undantagslagar som begränsade de medborgerliga rättigheterna med hänvisning till terrorhotet. Man instiftade ett fångläger, Guantanamo …   →