2012 10 11

Har Irland tagit sig ur krisen?

Irlands finansminister åker nu runt och berättar hur bra det går för Irland och hur de tog sig ur krisen. Vilken ju är en sanning med modifikation, Irland är ett av de högst belånade länderna i Europa med totalskuld på 524% i förhållande till BNP. Att Irland skulle vara ett lyckat exempel på trojkans räddningsaktioner …   →