2012 10 14

Slut på global uppvärmning?

Så, äntligen avslöjas det många redan vet, att den globala uppvärmningen slutade för ca 16 år sedan. Siffrorna visar att från början av 1997 fram till augusti 2012 fanns det ingen märkbar ökning av sammanlagda globala temperaturen. Detta innebär att den här pausen i den globala uppvärmningen nu har varat i ungefär samma tid som …   →

Svensk och amerikansk demokrati

Det är inte direktröster utan elektorsröster som väljer presidentkandidaten i det amerikanska presidentvalet. Och detta är givetvis värt att debattera och ifrågasätta ur ett demokratiskt perspektiv. Det är i praktiken få länder som har perfekt proportionerligt röstunderlag för sitt parlament. Ofta finns det s k utjämningsmandat, eller särskilda viktningar för olika regioner, som gör att …   →