2012 10 18

Får Grekland nya nödlån i november?

Enligt den grekiska finansministern har man gjort upp om ytterligare ekonomiska åtstramningar med trojkan EU, ECB och IMF, och då kommer ett ny utbetalning av nödlån i november, vilket skulle förhindra en fullskalig statsbankrutt och utträde ur eurozonen. Att Bryssel-politikerna inte vill släppa Grekland är förståeligt, om grekerna lämnar valutasamarbetet vore det en enorm prestigeförlust …   →