2012 10 25

Kompensation för brist på affärsidé

Efter en dom i en skiljenämnd beslutas det om extra avgifter på digital lagringsmedia, t ex externa hårddiskar, USB-minnen etc. Detta görs för att kompensera artister för eventuellt inkomstbortfall vid privatkopiering. Åtgärden är felaktig på flera sätt, för det första kan man inte räkna med att alla medborgare lagrar upphovsrättskyddat material på sina hårddiskar, och för …   →