2012 12 03

Viruset når EU:s kärna

Krisen börjar att nå Frankrike, landet som inte haft budgetbalans sedan 1974. Likt många andra länder dras man med tung byråkrati, regleringar, överjäst offentlig sektor och överbelastat pensionssystem. Bankerna har dessutom en stor exponering mot Grekland, och en grekisk konkurs skulle innebära katastrof för fransmännen. Frankrike är ett av EU:s kärnländer – kanske själva kärnan? …   →

Demokratiska demokratier?

Utifrån Palestiniernas strävan efter erkännande, och spänningarna i Egypten mellan muslimer och sekulära – så blir åter igen begreppet demokrati aktuellt. Det räcker inte bara med godkända allmänna val, nej, partierna som röstas fram måste också verka i en demokratisk anda. Hitler vann också många röster i allmänna val, tillräckligt många för att kunna avskaffa …   →