2012 12 18

Det postdemokratiska samhället

Används antiterrorlagarna som togs fram efter 9/11 till att tysta fritänkare, debattörer och journalister? HAX skriver intressant om den alltmer underminerade demokratin i väst. Ja, vem trodde något annat? En lag är en lag är en lag. Den är inte behäftad med en specifik hudfärg, attityd, religion el dyl. Den kan givetvis användas på alla …   →