2013 01 14

Krisen, en väg ut för Tyskland?

När man skapade det europeiska samarbete som skulle bli EU handlade det om att ekonomiskt binda ihop de två gamla antagonisterna Frankrike och Tyskland. Genom att idka handel och komma varandra närmare, skulle den gamla fiendskapen övervinnas. Italien och Benelux inkluderades, medan Storbritannien valde att betrakta den växande unionen på avstånd. I praktiken handlade det …   →