2013 03 22

Utvecklingen på Cypern

Det cypriotiska parlamentet har enats om att upprätta en krisfond, samt en rad bankrestriktioner som ska förhindra bankrusning när bankerna förmodas öppna nästa vecka. Att ett lands invånare under en längre tid inte kan nyttja sina besparingar måste vara det hårdaste slaget mot euron hittills. Den gemensamma valutan är inte lika gemensam längre. Och den …   →