2013 04 22

Vill man inte lösa eurokrisen?

Redan nu, innan Cypern ens fått sitt nödlån, medger tongivande ekonomer att pengarna inte räcker och att landet måste ha mer eller någon typ av skuldavskrivningar. Samma problem finns egentligen fortfarande i Grekland, och man kan spekulera om de bägge länderna kommer att tvingas lämna eurozonen, eftersom lånen och trojkans pålagor i längden är ohållbara. Krisen …   →