2013 05 09

Cypern övervägde utträde ur eurozonen

Vi var nog ganska många som funderade på hur de cypriotiska politikerna skulle hantera trojkans hårda motkrav, med bankkonfiskationer för att få ett nödlån. Landet led av den kris som förorsakades av den grekiska skuldnedskrivningen och den snöbollseffekt som pågått i över ett år. Eleka tungor skulle nog säga att krisen utlöstes av EU. Då …   →

Krisen når Holland

Till mångas förvåning är numera Nederländerna en ny kandidat för räddning och nödlån. Landet har Europas högsta hushållsbelåning, högre än Grekland, Irland och Cypern. Samtidigt som bostadsmarknaden backar ödesdigert, och ödelägger värden, lån och banker. Nederländerna är Tysklands pålitligaste partner och tillika ett av EU:s kärnländer, och när krisen blir akut om ca 1-2 år …   →