2013 07 15

USA har skapat ett övervakningsmonster

Tekniken finns. Och det är givetvis frestande för politiker och lagstiftare att nyttja tillgänglig teknik. Avlyssning och övervakning av internet, telefoni och banktransaktioner ger givetvis en bättre bild av Svenssons aktiviteter. Och visst finns det en rad användningsområden för dylik data, framförallt inom rättsväsendet, men även inom mer obskyra sammanhang som exempelvis åsiktsregistrering, beteende-kartläggning etc. …   →