2013 08 18

Favoritordspråk

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Esaias Tengnér