2013 08 26

Vill du tala med Europa? Tala med Tyskland!

Den ekonomiska krisen i Italien djupnar, vid sidan av den politiska krisen. Landet är världens 8:e starkaste ekonomi och en av de ledande krafterna inom EU. Och de franska politikerna med Hollande i spetsen har tacklat krisen genom skattehöjningar istället för besparingar, vilket de nu kristiseras för från EU-håll. Strategin fördärvar tillväxten, är budskapet. Frankrike …   →