2013 09 02

Svensk in- och utvandring

Här kommer intressant statistik från SCB, som jag satt ihop till en graf. Den visar in och utvandringen till/från Sverige 1860-2012. Från massutvandringen till Nordamerika på 1800-talet till rekordåren 1945-1972, då Sverige plötsligt blev ett land som man inte längre flyttade från, utan flyttade till. Italienare, jugoslaver, ungrare och finnar kom till Sverige för att …   →

Brittisk tveksamhet

På Cypern finns omkring 60,000 bofasta britter, mest pensionärer, men även yrkesverksamma personer. Därutöver tillkommer personal som arbetar på de brittiska militärbaserna, samt ett stort antal sommarturister. Vi kan räkna med att den brittiska närvaron på Cypern rejält överstiger 100,000 personer under den varma delen av året. Baserna är en rest från kolonialtiden, de innefattar …   →