2013 09 04

Bush i repris

Johan Norberg skriver intressant i Expressen om hur Obama fortsätter i Bush hjulspår med en aggressiv utrikespolitik och angrepp på länder i Mellanöstern. Själv undrar jag vad allt detta kommer att leda till;  kommer amerikanska väljare att fortsätta att låta sig luras av hökar förklädda till fredsduvor? Vem som kommer att bli USA:s nästa president, …   →