2013 09 30

Reglerade eller fria hyror?

Egentligen är det ju en nonsensdiskussion. Om jag vill hyra ut min lägenhet till ett specifikt pris, så ska jag givetvis få göra det. Om köpare och säljare är överens ska inte en tredje part störa överenskommelsen. Men det har under historiens gång varit av intresse för statsmakten att lägga sig i förhandlingen, i syfte …   →