2013 12 04

EU – en självklarhet?

Egentligen borde vi inte implementera lagar från EU, utan enbart rulla ut lagar som stiftats av riksdagen. Så är det tänkt, all makt utgår från folket, och manifesteras av riksdag och regering. Folkets makt och inflytande över EU är försvinnande litet, och man känner att det saknas insyn, delaktighet och legitimitet. Om vi hade haft en …   →