2014 02 17

Valet där allt kan hända

Det mesta är osäkert kring det svenska valet i höst. Något eller några småpartier kan komma att få lämna riksdagen pga dålig uppslutning i väljarkåren. Samt att den fula ankungen SD möjligen kan få ännu fler röster. Med SD  som vågmästare kan det bli en ganska stormig seglats under de kommande fyra åren. Särkilt med tanke …   →