2014 03 03

Ett delat Ukraina?

Man hör allt fler röster som menar att det kanske vore bättre att dela Ukraina i en västlig ukrainsk och en östlig rysk del. I öst bor det fler ryssar, även om landet till stora delar är blandat. Det bor totalt 17,3% ryssar i landet. Det finns emellertid en hel del problematik i den här …   →