2014 03 06

När övervakarna övervakar varandra

Jag skrev någon gång för länge sedan att övervakningen på internet inte kommer att begränsas förrän en politiker eller makthavare själv åker dit. Och nu börjar det hända; det började med Angela Merkel, vars telefon blivit avlyssnad av amerikanska NSA. Och det var givetvis inte bara hon, utan en hel rad andra politiker. Nu har …   →