2014 03 17

Vapenskrammel i Europa?

Den ukrainska Krimhalvön ska anslutas till Ryssland efter en hastigt ihopraffsad folkomrösning, och rubeln införs som valuta. Samtidigt mobiliserar Ukraina 40.000 man, och EU:s utrikesministrar funderar på sanktioner mot Ryssland. Håller det på att mulna i Europa? Är det dags för kalla kriget 2.0? Jag tycker det här snarare påminner om det som hände för …   →