2014 05 26

Missnöjet med EU

Det finns ett starkt folkligt missnöje med EU-projektet. Knappt hälften går och röstar i EU-parlamentsvalet i Sverige, och i vissa länder är valdeltagandet så lågt som 30-40%. Frågan är vilken legitimitet ett sådant parlament har?