2014 09 26

Reinfeldt lämnar en öppning

Men jag har inte lovat att fortsätta som oppositionsledare […] Sker något annat så får vi ta ställning till det… F. Reinfeldt, avgående statsminister i SvD.