2014 09 30

Kina, ett splittrat land

Kina, som fortfarande styrs av ett odemokratiskt tillsatt kommunistparti är ett splittrat land. Vi har rika storstadsregioner och en landsbygd där standarden kan vara på U-landsnivå. Det finns tillika etniska utmaningar, landet består av ca 56 nationaliteter, även om han-kineserna dominerar med över 90%. Landet har en svag rättsapparat, låg respekt för de mänskliga rättigheterna, ett grumligt sjukvårdssystem, samt …   →