2014 10 14

Den sluge Putin

I vissa kretsar sprids tanken om att Rysslands president Putin är en smart ledare, att han planerat expansionen av Ryssland länge, och att Europa nu bara kan se på i vanmakt medan Mordor rustar och orcherna sakta marscherar in i Fylke. Han har lurat oss alla, han bedrar oss dagligen, han ljuger oss i ansiktet om exempelvis trupptillbakadragandet …   →