2014 12 23

Den kosmopolitiska julen

Julen firar vi med anledning av Jesus av Nasarets födelse. Jesus är kristendomens centralgestalt, och tillika dess profet. Jesus var jude, och kristendomen är en avknoppning av judendomen. De bägge religionerna delar till stor del samma mytologiska landskap. Skrifterna om Jesus är däremot författade på grekiska som talades i den östra halvan av Romarriket. Religionen …   →