2014 12 30

Kommer 2015 att börja med en ny eurokris?

Regeringskrisen i Grekland bådar inte gott. Nyvalet kommer att resultera i en ommöblering i parlamentet och fler EU-kritiska partier kommer förmodligen att få mer makt. Exempelvis Syriza som vill omförhandla landets stora lån. Det här kan få konsekvenser för hela eurozonen då Grekland anses vara själva pluggen som kan få allt badvatten att rinna ut. …   →