2015 01 14

Rätten till sin egen vidskepelse

Man brukar prata om religionsfrihet, om rätten att få praktisera sin religion. Här ingår givetvis även skyldigheten att låta andra religiösa grupper få utöva sina respektive religioner. Det blir svårt när de tre stora abrahamitiska religionerna i grund och botten är ganska intoleranta kring hur man närmar sig gud. Det finns ju bara en gudom, …   →