2015 02 12

Finns det ett Ryssland efter Putin?

Jag tror att många börjar inse att Putin inte kommer att backa. Han kommer inte att släppa Ukraina, Putin kommer inte att gå med på något som får honom att tappa ansiktet. För det ryska folket är han den starke ledaren, och som en sådan kan han bara gå segrande ur striden. Det hettade till …   →