2015 04 01

Ett nytt EU efter påsk?

Den grekiska spargrisen är nästan tom, politikerna lånar (konfiskerar?) numera medel från socialförsäkringssystemet i jakt på pengar för att betala statligt anställda. Grekerna vill inte gå med på EU:s villkor för att få ytterligare utlovade pengar, och EU-politikerna vill inte gå med på grekernas omförhandlingskrav. Den 9:e april ska ett lån på 450 miljoner € …   →