2015 04 20

”Reservvaluta” i Grekland

Enligt Europeiska Centralbanken så utreds möjligheterna till en grekisk ”reservvaluta”, som kan användas till betalning av statsanställda etc. I praktiken är det här första steget till en ny och egen valuta, och utträde ur eurozonen. Eurokrisen har kommit till en fas där samtliga parter förmodligen ser ett utträde ur eurozonen som det minst smärtsamma för …   →