2015 07 04

Samtidigt i Shanghai

Krisen i Grekland är mest intressant för oss Européer. Grekland med sina 10 miljoner invånare är en ganska liten ekonomi, vi är mest rädda för spridningseffekterna vid en eventuell statskonkurs. Att tyska, franska och spanska banker ska få problem, vilket i slutänden påverkar vår egen privatekonomi. Ur ett mer pragmatiskt perspektiv får vi nog se …   →