2015 07 11

Vad har Grekland, Puerto Rico och andra krisländer gemensamt?

Ja, vad har alla dessa krisande regioner gemensamt egentligen, förutom skulder och problem med de offentliga intäkterna? Det finns ett genomgående samspel i västvärldens utveckling och tillgången på billig energi. Många av dagens krisländer är proportionellt sett mer beroende av olja än andra.