2015 07 21

Lån och avskrivningar

När ett land får lån efter lån, och och lånen inte betalas tillbaka, utan avskrivs efter en tid – då kan proceduren inte längre kallas får utlåning, utan snarare stödåtgärder. Precis som norra Italiens skattebetalare stödjer de fattigare södra delarna, eller sydvästra Tyskland stödjer den nordöstra halvan. Så kommer den Europeiska unionens norra delstater att …   →