2015 08 20

Sd största parti – vad gör s & m nu?

Sd:s väljarskara har vuxit stadigt under flera år, och idag kom en opinionsundersökning som pekade på att de numera är störst. Givetvis ska man ta dylika undersökningar med en nypa salt, men vi känner vart vindarna blåser och vad folk tycker. Svensson vill ha stopp på flyktingmottagandet.

Det extrema Sverige

Även om svenskarna själva beskriver sig som lagom, så är landet Sverige långt ifrån lagom. Sverige är ett av världens mest extrema länder på flera olika punkter. Det är ett av världens mest oreligiösa länder, ett av de länder som har högst skattetryck, socialister har styrt landet i ett halvsekel, och svenskarna tar emot långt …   →