2015 10 07

Att köpa sig ett pass

Det finns en helt annan dimension på flyktingfrågan som inte alls diskuteras i Sverige. Och det är att ge folk från Mellanöstern uppehållstillstånd, pass eller fristad – mot diverse investeringar. Det finns olika upplägg där den enklaste varianten är att köpa ett nybyggt hus för en viss minimikostnad, upp till storskaliga investeringar i infrastrukturprojekt. Cypern …   →