2015 10 12

Varför staten ska vara liten

Inom den klassiska liberalismen vill vi ha en liten stat. Vi vill inte avskaffa den, men vi tror att den kan bli farlig om den växer sig för stor. Det är sällan svenskar oroar sig för statsmakten, men se på andra länder runt om i världen, där statligt institutionaliserat våld håller samhället i skräck: Ryssland, …   →

Klarar välfärdsstaten 2000-talet?

Världen har blivit mindre; det går snabbare att resa, flyglinjerna blir allt fler, och det kostar mindre. Folk flyttar oftare mellan olika länder, både som professionell arbetskraft eller flyktingar. Internet binder oss samman, vi kan läsa nyheter i realtid om små och stora händelser. Även ekonomin är sammanlänkad, vi köper varor från andra sidan jordklotet, …   →