2015 11 10

EU:s populäraste land

Med en nettoinvandring på 300,000 personer om året från EU så vinner förmodligen Storbritannien lätt matchen om EU:s populäraste land. Men det roar britterna föga, invandringen är inte helt smärtfri. De värnar bl.a sitt socialförsäkringssystem, och funderar på huruvida det är rätt att polska gästarbetare får brittiskt barnbidrag för sina barn hemma i Polen? Det …   →

Flyktingkrisen – ett exempel på faran med den stora statsmakten

Inom den klassiska liberalismen yrkar vi för en mindre statsmakt. Faran med en alltför stor statsmakt är uppenbar, den lägger sig i alla livets viktiga frågor, från födelse till död. Staten kräver in skattepengar, och delar ut barnbidrag och pensioner. Men statsmakten kan också kräva att du går ut i krig, den kan ta dina …   →