2015 12 08

Det svenska geopolitiska läget

Geopolitik handlar om att göra politiska analyser med hänvisning till länders geografiska läge. Om vi tar Ryssland som ett exempel, så handlar den historiska geopolitiska situationen ofta om att skaffa sig tillgång till goda hamnar som inte fryser under vintern, därav intresset för S:t Petersburg, Kalinigrad och Krimhalvön som man nyligen annekterat. Att Turkiet blockerar …   →