2016 02 28

Vem var det som sköt?

Det var egentligen bara ett vittne som såg mördaren på Sveavägen den ödesdigra natten för 30 år sedan, som inte bara ledde till en statsministers död, utan till att landet Sverige faktiskt omdefinierades helt och hållet. Det var det första vittnet som stod gömd bakom byggbarackerna på Tunnelgatan. Och han var ganska säkert på att …   →