2016 05 29

Staten och statsliknande verksamheter

Det finns en tydlig distinktion mellan anarkokapitalister och libertarianer i synen på staten. Framförallt handlar det om olika tolkningar och begrepp, som jag kommer att försöka belägga här, och det bygger egentligen inte på en tvist eller delade uppfattningar. Det hela härrör förmodligen ur David D Friedmans definition av staten, s. 60 ur The Machinery …   →