2016 06 20

Samhället, dygderna och mysteriet

Religionens roll som ett sammanhållande kitt i samhället lyfts ofta fram som något positivt. De kristna värderingarna anses vara ett slags fundament för vår västerländska civilisation. Samtidigt är det märkligt att betrakta vår civilisations stora steg i utvecklingen – från hellenismen, renässansen, upplysningen till den industriella revolutionen – de vilar alla på sekulär grund. När …   →