2016 06 23

Det perfekta politiska systemet

Ofta när jag diskuterar politik nuförtiden så handlar det väldigt mycket om kontexten, dvs hur man kan skapa en bra grogrund för ett lands styre, eller ickestyre, lite beroende vilken politisk åskådning man har. Själva ramverket. Det talas om regionalism, nattväktarstat, direktdemokrati, plutokrati, teknokrati osv osv. Hur viktig är egentligen den politiska formen? Förmodligen är …   →