2016 06 28

Rätten att bära dolda vapen

I USA pågår debatten om huruvida medborgarna ska få bära dolda handeldvapen i offentliga miljöer. Man är rädd för vansinnesdåd och masskjutningar. Och vapenliberalerna menar att om medborgarna är beväpnade så kan de avbryta våldsbrott. Och ju fler som bär dolda vapen i det offentliga rummet, desto säkrare blir det för medborgarna, enligt den här …   →