2016 07 03

Artikel 50 eller ej?

Det finns en given struktur för hur ett EU-land ska lämna unionen. Och det här förfarandet kallas för artikel 50. Det handlar om att meddela unionen om utträdet, samt omförhandla enligt ett givet mönster. Nå, vad händer om Storbritannien INTE åberopar artikel 50, men ändå väljer att lämna? Dvs lämna unionen på sitt eget sätt …   →

Polackerna vill se radikala förändringar i EU

Polens utrikesminister Witold Waszczykowski vill se ett EU där EU kommissionen avskaffas, Juncker & Co får sparken, och Europeiska unionens råd får makten, med företrädare på ministernivå för varje medlemsstat. Och EU parlamentet ska bestå av folkvalda från de regionala parlamenten. Ett steg bakåt från superstaten till det gamla EG, som mer var ett handelssamarbete, …   →