2016 07 28

Är politiken död?

Ibland har det konstaterats att Gud är död, eller att någon samhällsföreteelse gått hädan, men sällan att politiken dödförklarats. Ty den lever ju och frodas, vi ser allt fler lagar och förordningar som sprutar ut ur parlamentsfabrikerna. Våra folkvalda tillbringar allt mer tid i sina privat-jets. Alltid i luften, på väg mot något toppmöte, där …   →

Helgonet Hillary

I Sverige lyfts Hillary Clinton fram som det enda alternativet i höstens presidentval. Både medier och etablissemang är eniga, Clinton är rätt, och Trump är fel. Men det är mycket vi i Sverige inte vet om familjen Clinton. Hur de tjänar pengar via sin stiftelse, enorma summor som de plockar ut från välgörenhetsfonder, och hur …   →